Kunt u terugvallen op een nabestaandenpensioen?

Stilstaan bij een toekomstig overlijden is voor veel mensen nog altijd een taboe. Bijna de helft van de Nederlandse gezinnen praat er liever niet over.

Moeder en dochter thuis

Toch is het een noodzaak, omdat de financiële gevolgen vaak groot zijn. Zeker omdat de Algemene nabestaanden Wet (Anw) in het verleden sterk is versoberd. Daardoor komt nog maar een kwart van alle weduwen en weduwnaars in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. Daarnaast besluiten steeds meer pensioenfondsen om de compensatieregeling van de Anw te versoberen of zelfs helemaal af te schaffen.

Partnerpensioen

Ook staat het partnerpensioen van de werkgever steeds zwaarder onder druk. Veel werkgevers bieden namelijk een pensioen op risicobasis aan. In de praktijk betekent dit, dat het partnerpensioen alleen wordt uitgekeerd als de werknemer nog in dienst is. Verandering van baan of starten als ondernemer heeft dan grote gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Inkomen en hypotheek

Belangrijke vragen zijn of de achterblijvende partner eigen inkomen heeft en in hoeverre dat voldoende is om van te leven. Veel vaste lasten blijven immers hetzelfde terwijl er vaak een inkomen wegvalt. Heeft u een huis met een hypotheek? Bereken dan eens of u of uw partner de hypotheeklasten wel kan opbrengen als u wegvalt en vice versa. Houd er rekening mee dat er in dit geval niet alleen minder inkomen is, maar dat de achterblijver waarschijnlijk ook minder hypotheekrenteaftrek heeft.

Overlijdensrisicoverzekering en verschil in inkomen

Veel partners met een hypotheek hebben een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten op elkaars leven. Mocht één van hen overlijden, dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de ander. Een ORV wordt echter zelden voor 100% van de hypotheek afgesloten. Dat betekent dat de weduwe of weduwnaar wel lagere maandlasten heeft, maar nog altijd een deel van de hypotheekrente (en aflossing of premie) moet blijven betalen.

Dat hoeft geen probleem te zijn al de inkomens van de beide partners ongeveer gelijk zijn. Maar is als er een groot verschil is en de partner met het hoogste inkomen valt weg, dan kunnen de kosten voor de hypotheek voor de achterblijver een te zware last zijn. Het is daarom verstandig om af en toe te onderzoeken of uw ORV nog wel voldoet aan de wensen. Het gebeurt immers regelmatig dat één van beide partners in de loop der tijd minder gaat werken en dus minder inkomen heeft.

Financiële situatie in kaart brengen

Het mogelijke verlies van uw partner is niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar het is wel belangrijk om de impact ervan te duiden. Wilt u in kaart brengen hoe de financiële situatie van uw gezin eruit ziet mocht u of uw partner komen te overlijden? Wij helpen u er graag bij. Bel ons gerust om een afspraak te maken.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.